Viết Melody - Không cần biết nhạc lý

Giảng viên: Nguyễn Tiến Đức

Viết Melody - Không cần biết nhạc lý

Học phí (mua 1 lần học trọn đời) tại Đức Beat Music

  • 3 đánh giá từ học viên

300,000 ₫

Học phí chỗ khác: 600,000 ₫

Học đến khi thành thạo thì thôi

Đăng ký khóa học

Thời lượng: 10

Bài học: 10 video

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng

Học Online

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

35

600,000 ₫300,000 ₫

Level 2: Thu âm từ zero - hero

Học Online

Level 2: Thu âm từ zero - hero


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

600,000 ₫300,000 ₫

Level 2:Tạo beat - Mix & Master

Học Online

Level 2:Tạo beat - Mix & Master


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

38

600,000 ₫300,000 ₫