Level 2: Thu âm từ zero - hero

Giảng viên: Nguyễn Tiến Đức

Level 2: Thu âm từ zero - hero

Học phí (mua 1 lần học trọn đời) tại Đức Beat Music

  • 3 đánh giá từ học viên

300,000 ₫

Học phí chỗ khác: 600,000 ₫

Học đến khi thành thạo thì thôi

Đăng ký khóa học

Thời lượng: 12

Bài học: 12 video

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng

Học Online

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

35

600,000 ₫300,000 ₫

Level 2:Tạo beat - Mix & Master

Học Online

Level 2:Tạo beat - Mix & Master


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

38

600,000 ₫300,000 ₫

COMBO SẢN XUẤT ÂM NHẠC A -Z

Học Online

COMBO SẢN XUẤT ÂM NHẠC A -Z


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

2,000,000 ₫1,000,000 ₫