Level 2: Thu âm từ A - Z

Giảng viên: Nguyễn Tiến Đức

Level 2: Thu âm từ A - Z

Học phí (mua 1 lần học trọn đời) tại Đức Beat Music

  • 3 đánh giá từ học viên

600,000 ₫

Học tới khi thành thạo

Đăng ký khóa học

Thời lượng: 12

Bài học: 12 video

Hướng nghiệp - Dạy nghề (Trực tiếp)

Học Online

Hướng nghiệp - Dạy nghề (Trực tiếp)


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

3 tháng/24 buổi/ - 2giờ/ buổi

30,000,000 ₫27,000,000 ₫

COMBO TẤT CẢ KHÓA HỌC

Học Online

COMBO TẤT CẢ KHÓA HỌC


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

135

3,500,000 ₫2,800,000 ₫

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng

Học Online

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

35

600,000 ₫