Level 2: Piano đệm hát nâng cao

Giảng viên: Nguyễn Tiến Đức

Level 2: Piano đệm hát nâng cao

Học phí (mua 1 lần học trọn đời) tại Đức Beat Music

  • 3 đánh giá từ học viên

Miễn phí

Học đến khi thành thạo thì thôi

Bắt đầu học ngay

Thời lượng: 1000 giờ học

Bài học: 1000 video

Miễn phí: Download & Cài đặt phần mềm

Học Online

Miễn phí: Download & Cài đặt phần mềm


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

Miễn phí

Level 2: Thu âm cho NEW BIE

Học Online

Level 2: Thu âm cho NEW BIE


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

600,000 ₫

Level 3: HỌC TẠO BEAT POP BALLAD

Học Online

Level 3: HỌC TẠO BEAT POP BALLAD


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫