Level 1: Khóa học Piano ứng dụng

Học Online

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

35

600,000 ₫300,000 ₫

Level 2: Thu âm từ zero - hero

Học Online

Level 2: Thu âm từ zero - hero


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

600,000 ₫300,000 ₫

Level 2:Tạo beat - Mix & Master

Học Online

Level 2:Tạo beat - Mix & Master


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

38

600,000 ₫300,000 ₫

COMBO SẢN XUẤT ÂM NHẠC A -Z

Học Online

COMBO SẢN XUẤT ÂM NHẠC A -Z


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

2,000,000 ₫1,000,000 ₫

KHÓA HỌC TRỰC TIẾP (Offline)

Học Online

KHÓA HỌC TRỰC TIẾP (Offline)


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

104

50,000,000 ₫45,000,000 ₫

Khóa học LOFI kéo thả

Học Online

Khóa học LOFI kéo thả


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

6

300,000 ₫150,000 ₫

Tạo BEAT theo tác phẩm tứ A - Z

Học Online

Tạo BEAT theo tác phẩm tứ A - Z


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

Miễn phí

Các mẹo nhỏ trong FL studio

Học Online

Các mẹo nhỏ trong FL studio


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

Miễn phí

Viết Melody - Không cần biết nhạc lý

Học Online

Viết Melody - Không cần biết nhạc lý


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

10

600,000 ₫300,000 ₫

Download & Cài đặt phần mềm

Học Online

Download & Cài đặt phần mềm


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

Miễn phí