Hướng nghiệp - Dạy nghề (Trực tiếp)

Học Online

Hướng nghiệp - Dạy nghề (Trực tiếp)


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

3 tháng/24 buổi/ - 2giờ/ buổi

30,000,000 ₫27,000,000 ₫

COMBO TẤT CẢ KHÓA HỌC

Học Online

COMBO TẤT CẢ KHÓA HỌC


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

135

3,500,000 ₫2,800,000 ₫

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng

Học Online

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

35

600,000 ₫

Level 2: Thu âm từ A - Z

Học Online

Level 2: Thu âm từ A - Z


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

600,000 ₫

Level 3:Tạo beat - Mix & Master

Học Online

Level 3:Tạo beat - Mix & Master


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

38

600,000 ₫

Level 4: Viết Melody ứng dụng

Học Online

Level 4: Viết Melody ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

10

600,000 ₫

Level 5: HỌC TẠO BEAT POP BALLAD

Học Online

Level 5: HỌC TẠO BEAT POP BALLAD


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫

Level 5: KHÓA HỌC TẠO BEAT RAP

Học Online

Level 5: KHÓA HỌC TẠO BEAT RAP


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫

Level 5: KHÓA HỌC NHẠC POP- ÂU MỸ

Học Online

Level 5: KHÓA HỌC NHẠC POP- ÂU MỸ


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫

LOFI kéo thả - Làm nhạc trong 5 phút

Học Online

LOFI kéo thả - Làm nhạc trong 5 phút


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

6

300,000 ₫