Miễn phí: Download & Cài đặt phần mềm

Học Online

Miễn phí: Download & Cài đặt phần mềm


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100

Miễn phí

Level 2: Thu âm cho NEW BIE

Học Online

Level 2: Thu âm cho NEW BIE


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

600,000 ₫

Level 3: HỌC TẠO BEAT POP BALLAD

Học Online

Level 3: HỌC TẠO BEAT POP BALLAD


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫

Level 3: KHÓA HỌC TẠO BEAT RAP

Học Online

Level 3: KHÓA HỌC TẠO BEAT RAP


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫

Level 3: KHÓA HỌC NHẠC POP- ÂU MỸ

Học Online

Level 3: KHÓA HỌC NHẠC POP- ÂU MỸ


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

12

200,000 ₫

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng

Học Online

Level 1: Khóa học Piano ứng dụng


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

35

600,000 ₫

Level 2: Piano đệm hát nâng cao

Học Online

Level 2: Piano đệm hát nâng cao


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

1000 giờ học

Miễn phí

Level 2: Sản xuất âm nhạc cho Newbie

Học Online

Level 2: Sản xuất âm nhạc cho Newbie


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

38

600,000 ₫

Khóa học âm nhạc cơ bản

Học Online

Khóa học âm nhạc cơ bản


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

100 giờ học

Miễn phí