KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU (TRỰC TIẾP)

Học Online

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU (TRỰC TIẾP)


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

1

500,000 ₫

Level 1.1 Kỹ năng đọc bản nhạc

Học Online

Level 1.1 Kỹ năng đọc bản nhạc


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

10

5,000,000 ₫

Level 1.2 Đệm hát cơ bản & nâng cao

Học Online

Level 1.2 Đệm hát cơ bản & nâng cao


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

10

5,000,000 ₫

Level 1.3 Hòa âm cho bài hát

Học Online

Level 1.3 Hòa âm cho bài hát


Nguyễn Tiến ĐứcNguyễn Tiến Đức

20

10,000,000 ₫