Kiến thức âm nhạc

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

09-04-2020

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sản xuất âm nhạc dưới dạng bài hát, phối khí, tạo beat, quảng cáo TVC, Viral.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ -KHÓA HỌC ONLINE

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ -KHÓA HỌC ONLINE

14-04-2020

Bài viết bao gồm cách đăng ký, thanh toán, cách học trên web.

KHÓA HỌC OFFLINE

KHÓA HỌC OFFLINE

13-04-2020

Với các học viên ở gần. chúng tôi đào tạo trực tiếp tại nhà.
Với học viên ở xa chúng tôi đào tạo thông tao video call và Team Vỉew